Nová kapitola malého nakladatelství

Oživení sociálních sítí a optimalizace webu

JAK ZNĚLA VÝZVA?

Malé firmy často největší podíl energie vkládají do podstaty podnikání a na marketing už nezbývá mnoho sil. Nakladatelství Pasparta, které zaměstnává lidi s poruchou autistického spektra, se rozhodlo do propagace šlápnout a začít dělat víc než jen newsletterové kampaně. Dalo nám k dispozici rozpočet, který si přálo využít na zviditelnění značky i produktů. A my museli vymyslet, jak ho využít co nejefektivněji.

Jak jsme si poradili?

Paspartě jsme poradili, jak přistupovat k sociálním sítím, vyhledávačům i vizuálům. Začali jsme spravovat placené kampaně na Facebooku, Instagramu i Googlu a neustále je optimalizujeme. Propracovali jsme targeting a jasně definovali cílové skupiny pro jednotlivé tituly, webináře a konference. Zaměřili jsme se mimo jiné na pedagogy či rodiče dětí s autismem a ukazovali jim odpovídající publikace. Na webu jsme nastavili tracking přes Google Tag Manager, abychom dokázali přesně měřit efekt placených kampaní a co nejrychleji optimalizovali výkonnost webu. Díky Google Search Console zase sledujeme konverze z organického vyhledávání a celkové zdraví webu.

CO KLIENT ZÍSKAL?

Ukázalo se, že i drobné změny a omezený budget na reklamu dokážou přinášet okamžité výsledky. Placená propagace nám pomohla zvýšit povědomí o značce u cílových skupin, zejména rodičů a pracovníků ve školství. Přispěli jsme například k růstu návštěvnosti webu. Za první čtyři měsíce, kdy jsme reklamy spravovali, přišlo na web o 29 % víc uživatelů než v předchozích čtyřech měsících. Zároveň jsme přes reklamy na Googlu podpořili povědomí o Paspartě jako pořadateli odborných konferencí a seminářů. Reklamní sada zaměřená na tyto akce měla průměrnou proklikovost 12 %, přičemž Google udává, že se průměrná hodnota tohoto typu reklam pohybuje mezi 4–6 %.

Prohlédněte si knížky, které nakladatelství Pasparta vydává.

Mohlo by vás také zajímat...

Zajímá vás, co může obsah přinést vám?

Dáme vaší značce publikum. dosah. relevanci. pozornost. obsah.