Nová kapitola malého nakladatelství

Správa kampaní na sociálních sítích a optimalizace webu

JAK ZNĚLA VÝZVA?

Malé firmy často největší podíl energie vkládají do podstaty podnikání a na marketing už nezbývá mnoho sil. Nakladatelství Pasparta, které zaměstnává lidi s poruchou autistického spektra, se rozhodlo do propagace šlápnout a začít dělat víc než jen newsletterové kampaně. Dalo nám k dispozici rozpočet, který si přálo využít na zviditelnění značky i produktů. A my museli vymyslet, jak ho využít co nejefektivněji.

Jak jsme si poradili?

Paspartě jsme poradili, jak přistupovat k sociálním sítím, vyhledávačům i vizuálům. Začali jsme spravovat placené kampaně na Facebooku, Instagramu i Googlu a neustále je optimalizujeme. Propracovali jsme targeting a jasně definovali cílové skupiny pro jednotlivé tituly, webináře a konference. Zaměřili jsme se mimo jiné na pedagogy či rodiče dětí s autismem a ukazovali jim odpovídající publikace. S Paspartou jsme průběžně konzultovali naše kroky a předávali užitečné tipy na to, jak vést kampaně nebo jak přivést více návštěv do webu i organickými způsoby. Zároveň jsme nastavili vyhodnocení kampaní, aby klient věděl, které metriky sledovat.

CO KLIENT ZÍSKAL?

Ukázalo se, že i drobné změny a omezený budget na reklamu dokážou přinášet okamžité výsledky. Placená propagace nám pomohla zvýšit povědomí o značce u cílových skupin, zejména rodičů a pracovníků ve školství. Přispěli jsme například k růstu návštěvnosti webu. Za první čtyři měsíce, kdy jsme reklamy spravovali, přišlo na web o 29 % víc uživatelů než v předchozích čtyřech měsících. Počáteční cenu za proklik na Facebooku a Instagramu se nám podařilo za stejné období díky optimalizacím kampaní snížit o 60 % a nadále se této hladiny držet. Zároveň jsme přes reklamy na Googlu podpořili povědomí o Paspartě jako pořadateli odborných konferencí a seminářů. Reklamní sada zaměřená na tyto akce měla průměrnou proklikovost 12 %, přičemž Google udává, že se průměrná hodnota tohoto typu reklam pohybuje mezi 4–6 %. Díky Google reklamám je Pasparta zároveň viditelnější pro instituce, které mají jednorázové objednávky výrazně vyšší než běžný čtenář.

Prohlédněte si knížky, které nakladatelství Pasparta vydává.

Mohlo by vás také zajímat...

Zajímá vás, co může obsah přinést vám?

Dáme vaší značce obsah. publikum. dosah. relevanci. pozornost.