Kdo jsme a jak pracujeme

Naše know-how krok za krokem.

A001

Kdo jsme a jak pracujeme
C3 Prague
01/01/2022
Jak na trhu získat pozornost? Třeba skrze promyšlený obsah. Pro své klienty – firmy a značky z nejrůznějších segmentů – vytváříme content, který odpovídá skutečným lidským potřebám. Každý z nás do něj promítá své řemeslo. V té nejvyšší kvalitě, bez kompromisů. Ať už jde o stratégy, editory, grafiky nebo analytiky. Obsah pak doručujeme na ta správná kontaktní místa.

V dnešním online prostředí neustále přibývají tvůrci i obsah. Současně se fragmentují způsoby, jak kontaktovat publikum. Hledáme cesty, jak se za takových okolností může značka prosadit.

Osvědčilo se nám:

  • Klást důraz na pojmenování témat, která vedou k vytvoření potřebných asociací s brandem.
  • Zpracovávat a využívat tato témata napříč online světem. Vždy v souladu se specifiky daných komunikačních platforem.
  • Vymýšlet obsahové strategie, které staví na datech a mají předvídatelný a měřitelný výsledek.
  • Uvažovat o strategii jak v kontextu dlouhodobého plánu, tak v souvislosti s indikátory a postupy pro řízenou agilitu.

Ať už se soustředíme na dlouhodobé budování značek, nebo zlepšování okamžitě měřitelných konverzí, náš postup (s různou mírou odchylek) vypadá takto:

Segmentace trhu a value proposition

Uvědomujeme si zodpovědnost za pozornost, kterou publikum věnuje naší komunikaci. Na kontakt s publikem se proto důkladně připravujeme. Zaměřujeme se na pochopení dlouhodobých lidských potřeb, specifik dané chvíle i místa. Jen tak dokážeme nabídnout obsah, který zaujme a pomůže. Přístup se zásadně liší podle cíle, kterého si přejeme dosáhnout.

Například pokud:

  • chceme oslovit potenciální zaměstnance a obsadit technické profese v automobilce. S tím nám pomáhá blog ŠKODA Kariéra.
  • vysvětlujeme kyberbezpečnost rodičům a radíme jim, jak chránit děti před nástrahami internetu. Téma komunikujeme skrze magazín Safer Kids Online, který tvoříme pro ESET.

Výzkum témat a scoring pozornosti

Online média se fragmentují. Zároveň roste množství dat o chování uživatelů, kteří stále častěji interagují s obsahem. Vyhodnocování těchto dat je však stále náročnější, stejně jako definice insightů pro tvorbu obsahu. Proto pracujeme s vlastními metrikami – pomáhají nám určit, jak témata formulovat a analyzovat jejich úspěšnost.

Design ekosystému a user journeys

Pokud se zaměřujeme na dlouhodobý obsah, jeho vyhodnocování a optimalizaci, musíme se uceleně dívat na všechny touchpointy. Komplexně pracujeme i s obsahem. Postupujeme na základě realistického modelu user journeys, respektive rozhodovacího procesu. Bereme v úvahu všechny komunikační aktivity klienta a jeho ekosystému.

Search optimalizace

Aby byl obsah vidět a rostla návštěvnost webu či tržby e-shopu, musí být veškerý content i samotný web optimalizovaný pro vyhledávače. V dlouhodobém horizontu by se mělo organické vyhledávání stát jedním z hlavních zdrojů návštěvnosti webu, což umožní postupně snižovat investice do podpory obsahu.

Tvorba sdělení a obsahu

Všechny naše výstupy musí být pro publikum hodnotné. Od textových sdělení a vizuální kreativy až po reklamní koncepty. Nezahlcujeme prázdnými slovy. V týmu máme novináře a lingvisty, kteří vědí, jak stavět poutavé a obohacující příběhy i v těch nejsložitějších oborech. Publikum jim pak rádo věnuje svůj čas.

Jak jsme jednoduše vysvětlili složité podnikání firmy Semantic Visions?

Audience development a community management

Zodpovědně přistupujeme k tvorbě obsahu i práci s uživateli, kteří s ním interagují. Hodnoty značky a strategický přístup překlápíme do tonality a sdělení. Okolo témat se pak tvoří nejen fanouškovské skupiny, ale především živé komunity.

Performance a media buying

Organický dosah je čím dál obtížnější získat. A i když ho máte, je vhodné posílit přítomnost vaší značky, viditelnost obsahu či tržby na e-shopu pomocí reklamy. Social media, PPC nebo display – umíme naplánovat, nakoupit a optimalizovat. A samozřejmě vyhodnotit úspěšnost vaší komunikace, včetně stanovení nejvhodnějších KPIs.

Reporting a optimalizace

Odrážíme se od insightu, pokračujeme obsahem, vyhodnocením a optimalizací. Desetkrát, stokrát, tisíckrát. Od prvních malých vítězství postupujeme až k násobným ziskům v horizontu měsíců a let.

Dejte své značce příběh a dosah i vy. Ozvěte se nám.

Začtěte se dál...

Zajímá vás, co může obsah přinést vám?

Dáme vaší značce obsah. publikum. dosah. relevanci. pozornost.